Energy
  
•  EDSN
  
•  Request
•  Industry
  
  
EDSN

  
GEFEG.FX EDSN Repository Viewer
  
The EDSN 'Berichten Centrum' provides the message models in the GEFEG.FX documentation tool.
The tool enables you to:
 • Browse through the message element in 'tree-view', expanding and imploding sub branches
 • Have access to all element properties, including cardinalities, business terms and notes
 • Show UML Class diagrams of the messages
  
Het EDSN Berichten Centrum stelt de berichtmodellen beschikbaar in het documentatietool GEFEG.FX.
Met deze tool is het mogelijk:
 • De berichtmodellen te bekijken in een 'tree-view', waarbij takken kunnen wordn in- en uitgeklapt
 • Alle eigenschappen van de elementen en attributen te tonen, zoalcardinaliteiten, Nederlandse namen en notities
 • UML Class modellen van de berichten te genereren
  
GEFEG.FX EDSN Repository Manager
  
The GEFEG.FX EDSN Repository Manager enables you additionally to
 • Assemble reports of the message documentation in your own lay out and with your own terminology
 • Define your own message sub sets 1
 • Add your own technical or managerial notes to the message elements
 • Add notes in your own language and using your own terminology
 • Define mappings between the messages and your own application 1
 • Compare versions of messages and perform an impact analysis for migration
1 Subsets and mappings only need to be defined once and are persistent across message versions

Click here to order the GEFEG.FX EDSN Repository Manager.
  
Met de GEFEG.FX EDSN Repository Manager is het daarnaast mogelijk om:
 • Eigen rapporten samen te stellen met zelf te bepalen opmaak en eigen termen
 • Eigen subsets van berichten te definiŽren 1
 • Aan berichtelementen technische of management annotaties toe te voegen
 • Notities in de eigen taal en terminologie toe te voegen
 • Mappings te definiŽren tussen berichten en de eigen applicatie 1
 • Versies van berichten te vergelijken en een impactanalyse uit te voeren
1 Subsets en mappings hoeven slechts eenmaal te worden gedefinieerd en zijn dan ook geldig voor volgende versies van de berichten

Klik hier um de GEFEG.FX EDSN Repository Manager te bestellen.


Copyright © 1997-2019 GEFEG mbH. All Rights reserved.
Impressum | General Terms | Privacy Policy | Webmaster | Last update: 2019-02-22